Zadovoljstvo prebivalcev in turizem

Občina Solčava je v lanskem postopku izpolnjevanja meril za vstop krajinskega parka Logarska dolina v Zeleno shemo slovenskega turizma izvedla ankete o zadovoljstvu prebivalcev z učinki in posledicami, ki jih prinaša turizem. Rezultati ankete kažejo, da občani niso najbolj zadovoljni z vključenostjo pri načrtovanju razvoja turizma, da si želijo več sodelovanja. Izrazili so še skrb za ohranitev naravnega okolja, skrbi jih tudi obremenitev z odpadki ter prometna preobremenitev. Prepoznajo pa koristi za lokalno gospodarstvo, pozitiven vpliv na identiteto in kulturno dediščino ter prevlado pozitivnih učinkov nad negativnimi. Najvišjo oceno so dodelili podpori nadaljnjega razvoja turizma v destinaciji.