Za rojstvo otroka v Šoštanju 200 evrov

Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka na območju občine Šoštanj bo letos za 50 evrov višja kot je bila. Znašala bo 200 evrov in bo veljala za vse otroke rojene v letu 2019. Za ta namen so v proračunu občine, v kateri se letno rodi okoli 100 otrok, zagotovili 20.000 evrov. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence so v občini sprejeli leta 2006. Takrat so začeli s 100 evri, do danes pa so ta znesek povišali samo enkrat.