Težave zaradi nalivov

Šmartno ob Paki – Nalivi in obilnejše padavine minuli vikend so povzročile nevšečnosti tudi v občini Šmartno ob Pali. Težave so bile v vaških skupnostih Gavce – Veliki Vrh,kjer se je sprožil manjši plaz in je bila cesta nekaj časa neprevozna, Skorno, Slatina in Mali Vrh. Z makadamskih cest je odneslo kar nekaj materiala, na asfaltnih cestah pa je voda poškodovala bankine. Predvsem zaradi nanosa materiala se je zamašila meteorna kanalizacija v Gorenju in v Paški vasi, kjer so morali posredovati člani intervencijskih enot Prostovoljnih gasilskih društev Paška vas in Šmartno ob Paki. Odpravljanja posledic nalivov so se v lokalni skupnosti lotili že včeraj, nadaljujejo pa v teh dneh.