Se na nasipe res odlaga zemlja iz Hudinje?

V časniku Večer je bil danes, 13. junija, objavljen članek z naslovom Hudinjska zemlja v Šaleški dolini in v Novem mestu, v katerem novinar navaja, da je del s težkimi kovinami onesnažene zemljine, izkopane pri vrtcu Hudinja v Celju, dejansko odložen v Šaleški dolini. Od podjetja VOC naj bi ga prevzelo podjetje Toming inženiring, ki v Arnovskem gozdu gradi Lidlov logistični center. Z izkopano zemljo pa utrjuje pregrado med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom.

Občina Velenje se je na članek odzvala in takoj zahtevala odgovore od vseh pristojnih in vpletenih. Na Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Inšpekcijo za energetiko in rudarstvo, Inšpektorat za okolje in prostor, Holding Slovenske elektrarne, Premogovnik Velenje, Termoelektrarno Šoštanj, VOC in Toming inženiring so poslali dopise z zahtevo po razkritju podatkov in takojšnjem ukrepanju.