Proračun sprejeli soglasno

Med občinami, ki imajo sprejet letošnji občinski proračun, je od včeraj (ponedeljka) dalje tudi občina Šmartno ob Paki. Na seji tamkajšnjega občinskega sveta so ga svetniki potrdili soglasno. S sprejetjem najpomembnejšega občinskega dokumenta se je končalo obdobje začasnega financiranja proračunskih porabnikov, sprejetje pa omogoča tudi izvedbo predvidenih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev, za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, za kmetijstvo ter uresničevanje predvidenih razvojnih načrtov. Letos v lokalni skupnosti načrtujejo dobrih 2,9 milijona evrov prihodkov in nekaj manj kot 3,1 milijona evrov odhodkov.