Projekt Invalid invalidu

V Društvu invalid Konovo, ki šteje 330 članov, so med bogato dejavnostjo na socialnem, kulturnem in športnem področju najbolj ponosni na projekt Invalid invalidu. V njem sodeluje 25 prostovoljcev, ki obiskujejo člane z gibalnimi težavami. Na obiskih se običajno spletejo pristni odnosi in pogovori velikokrat preidejo v oblike nudenja manjše asistence, saj jih vozijo v trgovino, v zdravilišča, pomagajo pri nakupih in podobno. Nekaterim med njimi zagotavljajo tudi hrano iz projekta Viški hrane.