Pridobili gradbeni dovoljenji za nadgradnjo infrastrukture v Stari vasi

Mestna občina Velenje je pridobila gradbeni dovoljenji za gradnjo II. faze gospodarske javne infrastrukture na območju Poslovne cone Stara vas, ki bo omogočila širitev cone in gradnjo novih poslovnih objektov. Vrednost projekta ocenjujejo na milijon evrov, višino sofinanciranja pa predvidevajo v višini več kot 800 tisoč evrov. Mestna občina Velenje bo lahko s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji nadaljevala s širitvijo poslovne cone v Stari vasi v velikosti okoli 19.000 m2. S pridobljenim gradbenim dovoljenjem za osrednji del poslovne cone se bodo prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za potrebe razpisa že pripravljajo investicijsko dokumentacijo. Z izgradnjo Poslovne cone Stara vas želijo podjetnikom zagotavljati primerne pogoje za ustvarjanja novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter omogočati nadaljnjo rast in razvoj podjetništva v občini.