Osnovnošolci bodo spoznavali poklice

Velenjska izpostava zavoda za zaposlovanje bo v sodelovanju z velenjskimi osnovnimi šolami ponovno izvedla Dan spoznavanja poklicev v realnem delovnem okolju za učence zaključnih razredov osnovnih šol. Preko 250 učencev s spremljevalnimi učitelji bo obiskalo različne delodajalce, pri katerih bodo poklice, ki jih zanimajo, spoznali v realnem okolju. Tako devetošolci dobijo čim več čim bolj celovitih informacij o poklicih, kar jim olajša odločitev o nadaljnjem izobraževanju. Glede na pomanjkanje usposobljene delovne sile v posameznih panogah pa je dan spoznavanja poklicev tudi priložnost za delodajalce, da s svojim predstavitvami spodbudijo učence k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem dolgoročno poskrbijo za svoje bodoče kadre. Zato so letos prav vsi nagovorjeni delodajalci v različnih panogah odprili svoja vrata.