Objavljena prednostna lista za neprofitna stanovanja

Mestna občina Velenje je danes (četrtek, 10. januarja) na svoji spletni strani objavila prednostno listo za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem. Lista je objavljena še v avli Mestne občine Velenje, 17. januarja pa bo tudi v časopisu Naš čas. Na razpis, ki je bil objavljen maja lani, se je prijavilo 408 prosilcev, od tega je bilo 396 vlog upravičenih. Nekateri so iz različnih razlogov odstopili, tako da je na listi A 335 prosilcev, na listi B pa 37. V Mestni občini Velenje, ki ima v lasti približno 850 stanovanj, so od leta 2009 rešili 756 stanovanjskih problemov in od leta 2011 prodali 46 stanovanjskih enot. Prednostna lista zajema Listo A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in Listo B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo. Ob javnem razpisu, v katerem je poseben poudarek namenjen reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin, smo zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj. Občina lahko na podlagi 28. člena republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višini najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj je sestavljen poseben seznam A in B. Seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, ne bomo objavili, ker števila razpoložljivih stanovanj ni mogoče vnaprej predvideti. Stanovanja bomo dodeljevali skladno s številom upravičencev na prednostni listi in seznamom za zamenjavo glede na primerno stanovanjsko površino ter višino najemnine. Lista je na voljo za ogled tudi v avli Mestne občine Velenje. V četrtek, 17. januarja 2019, pa bo objavljena v časniku Naš čas.