Naj bo čim manj petard

Leta 2008 je začel veljati novi zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki prepoveduje prodajo, posest in uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (petarde).

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.

V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so v ta namen tudi označeni. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljajo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi teh izdelkov, kupljenih na črnem trgu.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti kršiteljem, globe se gibljejo od 400 do 1200 evrov.

Prazniki so lahko lepi tudi brez petard

Ker je v prazničnih dneh še vedno, kljub prepovedi, uporaba pirotehničnih sredstev zelo pogosta Mestna občina Velenje, v skladu z usmeritvijo Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, poziva občane, da se v tem predprazničnem času odpovejo nakupom pirotehničnih sredstev, v času praznikov pa izvajanju ognjemetov in uporabi morebitne druge pirotehnike.

Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo veliko onesnaženost ozračja z delci ter predstavljajo tveganje za zdravje vaših občanov. Pri eksploziji se namreč sprostijo snovi, ki zastrupljajo ozračje in povzročajo kratkotrajno izjemno povišane koncentracije onesnaževal. Če ni padavin, lahko ti delci lebdijo v zraku več kot en teden. Tudi, ko se že posedejo, se lahko ponovno vrnejo v ozračje zaradi cestnega prometa ali vetra. Ko delce padavine sperejo iz ozračja in tal, onesnažijo površinske vode in podtalnico.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje ugotavljajo, da koncentracije delcev v ozračju vsako leto na prehodu v novo leto večkrat presežejo dovoljeno dnevno mejo onesnaženosti za delce z velikostmi pod 10 mikrometrov PM10 (50 μg/m3), ki jo določa evropska zakonodaja. Merilne postaje niso postavljene v bližini prireditvenih prostorov v mestih, kar pomeni, da so koncentracije onesnaževal na lokacijah prireditev veliko večje. Izpostavljenost izpustom onesnaževal, ki jih povzroča ognjemet, lahko sproži tudi težji astmatični napad. Drobni delci, ki vsebujejo kovine, povzročajo vnetje dihalnih poti in pljuč tudi pri sicer zdravih ljudeh.

Praznujemo lahko tudi brez ognjemetov in druge pirotehnike. To bo prijazno živalim, našemu zdravju in okolju.

Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje in Policijska postaja Velenje pa pozivata vse starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in z lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev.