Koliko je ’navrgla’ izvensodna poravnava?

Šoštanj – V občini Šoštanj so z izvensodno poravnavo, sklenjeno konec maja s TEŠ in HSE, ’prišli’ do 1.600.000 evrov donatorskih sredstev kot pomoč pri izvedbi projektov občine. Nobena skrivnost ni, da so jih (ali pa jih še bodo) usmerili v dozidavo in obnovo glasbene šole. S tem so delno nadomestili primanjkljaj, ki je nastal zaradi odsotnosti sredstev s strani TEŠ in PV na račun degradiranega okolja kot nekakšne odškodnine.

Je pa bila, vsaj doslej, malce ’skrivnostna’ vsebina izvensodne poravnave. Svetniki in svetnice so jo namreč obravnavali na izredni in za javnost zaprti seji. Zakaj? »Iz enega samega razloga. Dokumenti TEŠ in HSE so bili označeni kot poslovna skrivnost in tega smo se morali držati,« pojasnjuje podžupan občine Šoštanj Viki Drev.

Občina Šoštanj jo je konec maja dosegla s HSE in TEŠ

Spomnimo. Mestna občina Velenje in občina Šoštanj sta imeli s Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnikom Velenje sklenjen sporazum, po katerem jima je pripadala odškodnina iz naslova degradiranega okolja. Zadnji dve leti tega denarja ni in ni bilo, zato so se letos v Mestni občini Velenje odločili za tožbo, v občini Šoštanj pa za izvensodno poravnavo, s katero bodo očitno do tega denarja prišli, le da se mu ne bo reklo odškodnina, ampak donacija.

»Dogovorili smo se, da si bomo v duhu dobrega sodelovanja, medsebojne pomoči in donatorstva aktivno prizadevali za iskanje ustrezne sistemske rešitve finančnega nadomestila in dolgoročne rešitve glede degradacije okolja v naši dolini,« so dejali v Šoštanju.