Energetska učinkovitost javnih stavb

Partnerji projekta CLEAN in podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol

Celje Velik evropski izziv je izboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgradb. Starejše javne zgradbe so namreč zelo potratne in na območju EU predstavljajo kar 40 % celotne porabe energije.

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, je na celjskem MOS-u v okviru spremljajočih dogodkov prav zato organizirala mednarodno konferenco o energetski učinkovitosti. RASR je projektna partnerica v transnacionalnem evropskem projektu CLEAN – Tehnologije in odprte inovacije za nizkoogljične regije iz programa Interreg Europe, v katerem sodeluje še z osmimi partnerji iz različnih evropskih držav.

Skupni izziv vseh sodelujočih držav je izboljšanje prej omenjene energetske učinkovitosti javnih zgradb, s pomočjo mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dobrih praks.

Po široki razpravi so udeleženci ocenili, da smo v Sloveniji z dosedanjimi aktivnostmi že veliko prispevali k temu, da se znižuje naš ogljični in posledično tudi okoljski odtis, veliko dela pa nas še čaka. Ob tem je spodbudno, da je Savinjska regija v slovenskem merilu na tem področju zelo napredna in proaktivna.

Primer pametne energetske prenove, Šolski center Velenje

Gostje iz tujine so si v organizaciji RASR po konferenci ogledali še primer dobre prakse učinkovite energetske sanacije v Velenju, in sicer so obiskali Šolski center Velenje in Medpodjetniški izobraževalni center v Velenju, ki ju odlikuje učinkovito in pametno energetsko upravljanje. »Postopoma smo energetsko prenovili vse šolske stavbe in vgradili pametni sistem, s katerim imamo v vsakem trenutku pregled nad stroški in porabo. To je model energetskega upravljanja, ki ga lahko apliciramo v katere koli javne stavbe,« je povedal Miran Papež s Šolskega centra Velenje.