Blok 4 proizvedel dobrih 63 milijonov MWh

Blok 4 Termoelektrarne Šoštanj so po 46 letih obratovanja trajno zaustavili zaradi dotrajanosti ter ekološke, ekonomske in tehnološke nesprejemljivosti za obratovanje. V svoji življenjski dobi je blok 4 obratoval 294.854 ur in proizvedel 63.524.119 MWh. Za omenjeno proizvodnjo je porabil skoraj 6 milijonov ton premoga. V Evropi podobne bloke zapirajo pri okvirno 200.000 opravljenih obratovalnih urah, tako je zaustavitev bloka 4 nedvomno rezultat dobrega vzdrževanja in upravljanja. Napovedujejo še, da se bo še pred koncem letošnjega poletja obratovanju bloka 6 in obeh plinskih turbin pridružil ekološko in tehnološko revitaliziran blok 5 s 345 MW instalirane moči.