Asfaltirajo ceste

Mestna občina Velenje je maja asfaltirala 300 metrov makadamskega odseka ceste Povh–Hriberšek na Paškem Kozjaku. V krajevni skupnosti Paka pri Velenju so uredili odvodnjavanje na cesti Nanojca–Zg. Lipje, uredili pa so tudi del ceste v krajevni skupnosti Vinka Gora. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del cest bodo v Mestni občini Velenje v prihodnjih tednih popravili še več občinskih cest. Med drugim »prihaja na vrsto« 250 metrov dolg odsek ceste Miklavžin–Grbinšek v Škalah, 350 metrov ceste Sopota–Plešivec v Škalah, 500 metrov odseka ceste pri povezavi Lah v krajevni skupnosti Bevče, odsekov ceste Sp. Lipje–Šalek v Bevčah …