Za večjo varnost najranljivejših v prometu kar 5 novih 3D prehodov za pešce

Zavarovalnica Generali je skupaj s partnerskimi občinami in Zavodom Varna pot v uporabo predala še tri nove 3D prehode za pešce v Krškem, Trebnjem in na Bledu, ki bodo močno prispevali k večji varnosti najranljivejših v prometu. Umeščanje 3D zeber je del akcije »Varno ima vedno prav« za manj žrtev v prometu, še posebej otrok in starejših, kolesarjev ter voznikov skirojev. Partnerji v projektu so letos v uporabo predali skupno pet novih 3D zeber (še v Novi Gorici in Celju). V dveh letih pa skupno že 16 3D prehodov, ki so zarisani tudi v naši občini ter v občinah Ptuj, Ljubljana, Črnomelj, Kobarid, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Piran in Nova Gorica.

»V Generaliju smo ponosni, da z dolgoročnimi projekti, ki se odvijajo v lokalnih skupnostih, izboljšujemo kakovost življenja v Sloveniji tudi na področju prometne varnosti. Tako že tretje leto zapored skupaj z našimi partnerji preko inovativnih rešitev izkazujemo zavezanost k ustvarjanju varnejše prihodnosti. S preventivnimi akcijami in z vključevanjem različnih organov in udeležencev v prometu − od občanov, strokovnjakov, občinskih služb do učiteljev iz bližnjih šol in vrtcev ter staršev in otrok, ki te šole in vrtce obiskujejo − želimo na dolgi rok ozaveščati o pomenu prometne varnosti,« je izpostavila Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov javnostmi.

»Varnost otrok je brez dvoma eno izmed osnovnih poslanstev staršev in celotne družbe. Jeseni 2022 je  Evropski Svet za varnost prometa − ETSC podal tudi desetletno poročilo na področju varnosti otrok na evropskih cestah. V tem obdobju so ceste zahtevale 6000 otroških življenj, starih do 14 let. Polovica umrlih otrok je bila potnikov v vozilu, tretjina je bila pešcev, 11 % je bilo kolesarjev. Med približno 40 priporočili nacionalnim vladam in Evropski uniji, je ETSC pozval k ukrepom za varne kolesarske poti in pešpoti do šol in med drugim izpostavil, da bi morale biti omejitve hitrosti na cestah v okolici vrtcev in šol 30 km/h. Poročila, priporočila in nasveti različnih organizacij tako lahko ostanejo nema črka na papirju ali pa spodbudijo različne deležnike, da naredijo korak več za večjo varnost otrok in šibkejših v prometu,« je ob predaji 3D zebre v uporabo v Celju povedal Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in izrazil svoje veselje, da lahko v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi že tretje leto zapored soustvarjajo varne prehode za pešce in spodbujajo različne deležnike k večji ozaveščenosti o pomenu varnosti v cestnem prometu.

Zavarovalnica Generali se je odzvala številnim projektom Zavoda Varna pot, da skupaj ukrepajo in naredijo spremembo. Pomemben del projekta postavitve novih 3D zeber so tudi izobraževalne vsebine o prometni varnosti, ki jih Generali pripravlja skupaj z Zavodom Varna pot. S predstavo »Vilko zasije na potepu«, ki gostuje  po izbranih slovenskih osnovnih šolah in vrtcih, na zabaven in otrokom razumljiv način opozarjajo na pomen prometne varnosti, saj želijo utrditi pomembno znanje o pozornosti v cestnem prometu že pri najmlajših.