V občini Šoštanj pripravljeni na prvi sneg

V srcu Šoštanja se piše nova zgodba o vzdrževanju cest v zimskem času. Kljub temu da ima občina podpisano petnajstletno koncesijsko pogodbo za redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, so se letos odločili za inovativen pristop. Naj spomnimo: Občina Šoštanj razpolaga z več kot 128 km asfaltiranih javnih poti in 48 km makadamskih cest, ki so pod okriljem krajevnih skupnosti. Do zdaj so se krajevne skupnosti individualno odločale o izboru izvajalcev zimske službe, letos pa je občina prvič združila moči in izvedla skupno javno naročilo za zimsko vzdrževanje krajevnih cest za obdobje štirih let.

»Vedno so bile težave, kako rešiti sistem z zimsko službo. Razvejani smo, krajevne skupnosti so velike,« je dejal župan Boris Goličnik in dodal, da so se tudi zaradi tega, ker se zaveda, da želijo ljudje imeti ceste očiščene kar najhitreje, odločili za javni razpis. »Dobili smo enega izvajalca, ki je sploh bil pripravljen prevzeti to delo. V razpisu so bile ločeno opredeljene ceste, ki so do in nad 700 m nadmorske višine.« Za to odgovorno in zahtevno nalogo sta bila izbrana podjetje Andrejc in podizvajalec Kmetijska zadruga Šaleška dolina. V KS Šentvid bo za zimsko službo skrbel Janez Jelen. Za skupno vrednost 1.785.317,60 evrov za vsa štiri leta so podpisali okvirni sporazum, v katerem so vključene cene na enoto po posameznih postavkah. Plačila bodo izvedena glede na dejansko opravljeno delo.