V nesreči tudi invalidi ne ostajajo sami

Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje je invalidska organizacija, ki vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ter druge invalidne osebe, ki zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar delno ali v celoti ne zmorejo zadovoljevati svojih potreb.

Predstavniki posameznih odborov društev invalidov in aktiva invalidov v Premogovniku Velenje so na občnem zboru pregledali delo v letu 2023, ki je bilo znova polno dejavnosti. Čeprav so si po letih, zaznamovanih s kovidom, želeli običajnih dejavnosti v skrbi za dobro počutje invalidov, so nekatere njihove člane prizadele poplave. Drago Kolar, predsednik društva: »17 naših članov, pretežno iz Občine Šmartno ob Paki oziroma Letuša in nekaj iz Šoštanja, je bilo oškodovanih. V dogovoru z Zvezo delovnih invalidov (ZDI) Slovenije smo jim lahko iz prvega psihosocialnega programa namesto novoletnih paketov namenili nekaj sredstev. Tudi pri ZDI smo ustanovili sklad, v katerega so se stekala sredstva društev. Poleg denarja pa je bilo pomembno sporočilo tem članom, da v nesreči niso ostali sami.«

Izvajali so osem psihosocialnih programov, ki jih financira fundacija FIHO, ob tem pa skrbeli še za športno in družabno življenje članov. Med pomembne naloge spada tudi skrb za invalide, ki se njihovih dejavnosti ne morejo udeleževati, zato jih obiskujejo na domovih in v domovih za starejše.

Ob načrtovanih dejavnostih za letos je Drago Kolar poudaril, da bodo dali več poudarka. Lani so velik uspeh požele športne igre v Šmartnem ob Paki, ki jih bodo letos ponovili. Sredstva za delo pridobivajo od fundacije FIHO, članarine ter donacij vseh treh občin Šaleške doline, tudi letos pa so se prijavili na enega od razpisov MO Velenje. Članarina ostaja za redne člane tudi letos 10 evrov, dobrodošli pa so tudi podporni člani; o višini njihove članarine se odloči vsak odbor društva invalidov samostojno.

Občni zbor so nagovorili tudi predsednik ZDI Peter Bršek, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, direktor občinske uprave Občine Šoštanj Drago Koren in podžupanja MO Velenje Aleksandra Vasiljević. Vsi so izpostavili dobro sodelovanje z MDI ŠD in obljubili tudi nadaljnjo pomoč pri izboljšanju kakovosti življenja invalidov. Ob tem je Drago Koren napovedal začetek aktivnosti, s katerimi bi tudi Občina Šoštanj pridobila status občine po meri invalidov, ki ga ima MO Velenje že več let.