Turistični ponudniki Zgornje Savinjske doline sporočajo: »Brez pomoči države ne bo šlo.«

Uvodni del obiska je potekal v Mozirskem gaju. V mesecu decembru, težkim razmeram navkljub, bo potekala že tradicionalna Božična bajka.

V sredo se je na obisku v Zgornji Savinjski dolini mudila ekipa Slovenske turistične agencije, na čelu z direktorico, mag. Majo Pak. V okviru obiska so se seznanili s stanjem v turizmu po poplavah ter se pogovorili z raznolikimi ponudniki iz celotne destinacije (iz vrst kampov, hotelov, turističnih kmetij, športnih agencij in drugih), ki so izpostavili večje število težav s katerimi se srečujejo. Turistični ponudniki so si bili enotni, da je škoda v turizmu velika, da bo sanacija dolgotrajna ter da brez pomoči države tudi okrevanje in nadaljnji razvoj turizma ne bosta mogoča. Obisk je organizirala Razvojna agencija Savinjsko – šaleške regije, kot upravitelj vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina.

Osrednji del obiska je potekal na sedežu Razvojne agencije Savinjsko – šaleške regije. Direktorica STO, gospa Maja Pak, je potrdila zavezo STO, da Zgornji Savinjski dolini v okviru svojih aktivnosti in zmožnosti pomaga pri promociji destinacije. Direktorica razvojne agencije SAŠA , mag. Biljana Škarja, je predstavila aktualne aktivnosti agencije s področja obnove in razvoja doline po poplavah in nekatere pobude, ki so bile posredovane pristojnim državnim inštitucijam. Posebej se je zahvalila Slovenski turistični organizaciji za obisk in za ponujeno roko pomoči. Maja Ratej, vodja projektov s področja turizma na Razvojni agenciji, je predstavila aktualno stanje turizma po poplavah in se dotaknila predlogov ukrepov, ki so bili posredovani na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije je skupaj z STO pripravila Tržnokomunikacijski akcijski načrt, ki identificira različne kanale in skupne promocijske aktivnosti kot pomoč regeneraciji turizma v Zgornji Savinjski dolini po poplavah. Aktivnosti že potekajo. Vodilni destinaciji bo po poplavah v okviru javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilni destinaciji Slovenije na voljo tudi nekoliko več sredstev za promocijo v letu 2024.