Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami za prihodnost rudarstva

Premogovnik Velenje je tudi letos tradicionalno gostil ravnatelje in svetovalne delavce izobraževalnih institucij Savinjsko-šaleške regije. Sprejem, ki sta ga vodila generalni direktor Marko Mavec in vodja sektorja Skupnih služb Irena Vodopivec, je bil namenjen predstavitvi delovanja podjetja, vizije ter potencialnih razvojnih projektov, vključno z zaposlitvenimi možnostmi pred in po letu 2033.

Podjetje poudarja pomembnost izobraževanja za poklice v rudarstvu, kjer zaposleni upravljajo s kompleksno mehanizacijo, elektroniko in avtomatiko, pri čemer so računalniška znanja ključna. Nenehno izpopolnjevanje zaposlenih je ključno za Premogovnik Velenje in povezane družbe.

Premogovnik se zavzema za promocijo rudarstva in poklicev v tej panogi, zato gostijo ravnatelje in svetovalne delavce izobraževalnih ustanov, da jim približajo delo v podjetju.

Generalni direktor Marko Mavec poudarja dolgoročno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami ter potrebo po kvalificiranem kadru tudi po letu 2033. Vodja sektorja Skupnih služb Irena Vodopivec izpostavlja, da takšna srečanja omogočajo podrobnejšo predstavitev podjetja, vizije in potreb po kadru.

Kljub prehodu v brezogljično družbo in sprejeti strategiji za izstop iz premoga do leta 2033, se Premogovnik prilagaja razmeram, hkrati pa intenzivno spodbuja rudarske poklice s programi izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja.