Škrat Biser je dobil svojo knjigo

»Ob pregledu našega dela v letu 2023 se lahko pohvalimo predvsem s tem, da smo s podporo MO Velenje izdali knjigo v petem letu učne poti škrata Bisera. Na to smo ponosni, ker je bil to naš osrednji projekt lanskega leta,« je ob prebiranju poročila o delu Turističnega društva Vinska Gora izpostavila njegova predsednica Ana Žerdoner.

Sicer pa so tudi vse ostalo opravljeno delo v letu 2023 označili za zelo uspešno, saj so izpeljali vse tradicionalne prireditve, s katerimi razvijajo krajevni turizem. Zanimivosti, ki jih ponujajo domačinom in obiskovalcem, so planinska pot Po poteh Vinske Gore, vaško perišče, sprehod po učni poti škrata Bisera, Grilova domačija, domačija Lamperček, Vovkov mlin, cerkev Janeza Krstnika, zbirka starin Blažiš, tradicionalni dogodki pa so med drugim Z Gregorčki na pot, poletne aktivnosti, (nočni) pohod po učni poti z animacijo, Mlinarska nedelja, Biserov vikend … Veliko naštetega izvajajo v sodelovanju s Planinskim društvom, Kulturno-prosvetnim društvom, krajevno skupnostjo, podružnično OŠ in vrtcem Mlinček, pri promoviranju turistične ponudbe pa sodelujejo tudi s Turistično zvezo Velenje, Regijsko turistično zvezo Saška in Zavodom za turizem Šaleške doline.
V duhu teh dejavnosti so si zastavili tudi program dela za letos. »Novost v programu je, da bomo na učni poti škrata Bisera izvedli eno dejavnost v vsakem letnem času, sicer pa pripravljamo spletno stran društva, nameravamo pa pridobiti tudi status društva v javnem interesu. Za večjo obiskanost učne poti bomo 17. aprila gostili kolegij ravnateljev osnovnih šol MO Velenje in Občine Šoštanj in jo s tem promovirali kot primerno za obisk osnovnošolcev,« je povedala predsednica.

Na zboru so potrdili spremembe statuta društva. Na mesto Tomaža Dreva, ki je podal odstopno izjavo, so izvolili novo podpredsednico – Katjo Jan. Sklenili so tudi, da bodo letos sami, ob občinski akciji, izvedli ocenjevanje urejenosti domačij in hiš v Vinski Gori.
Na občnem zboru je Franc Špegel, podpredsednik Turistične zveze Slovenije in njihov sokrajan, podelil bronasta znaka TZS, in sicer družini Miljančič za urejenost domačije in predstavitve običajev ter članici društva Janji Podpečan.