SDRES napovedal opozorilno stavko

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije je v družbah Premogovnik in HTZ za 17. april napovedal opozorilno stavko. Z njo želijo opozoriti na zagotavljanje pravic delavcev, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu, ekonomske in socialne pravice ter interese delavcev, ki izhajajo iz dela. Opozorilna stavka bo v prizivnici potekala v vseh treh izmenah, v vsaki po dve uri.