Rdeča nit je digitalno znanje

Med 20. in 22. septembrom potekajo že devetnajsto leto po vrsti dnevi svetovanja za znanje v vseh svetovalnih središčih po Sloveniji. Letos je vključeno tudi Svetovalno središče Velenje, ki deluje v okviru Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje. Vključeno je v javno mrežo za izvajanje svetovalne dejavnosti, ki se od 1. 1. 2021 izvaja kot javna služba.
Jasmina Felicijan, vodja in organizatorka izobraževanj odraslih in svetovalka v svetovalnem središču, je o letošnjih dnevih za svetovanje povedala: »Potekajo različna brezplačna izobraževanja in delavnice, letošnja rdeča nit je digitalno znanje. Starejšim, ki so že vključeni v naše programe, in tistim, ki si to želijo, bomo predstavili različne vsebine, povezane z digitalnim znanjem. Med drugim so to priprava CV-ja, prijava in uporaba spletne banke, plačevanje e-računov, spletno nakupovanje ter splošna uporaba digitalnih naprav, kot so tablica, telefon, računalnik. Namen delavnic je pridobivanje digitalnih kompetenc, ki so lahko v pomoč ali so celo nujne za delo in življenje. Poleg tega želimo vsem udeležencem približati informiranje, brezplačno svetovanje, iskanje priložnosti in dodatnih usposabljanj, skratka pomoč posameznikom pri nadgradnji znanja.«

V svetovalnem središču so aktivni vse leto

Pomagajo tudi pri svetovanju za vpis na fakulteto, oblikovanju kariernih ciljev za starejše in celostnem načrtovanju organizacije izobraževanja: »Skupaj z udeležencem po korakih zastavimo cilj in mu pomagamo. Poudarek dajemo predvsem individualnemu organizacijskemu delu, kar pomeni, da imamo ob začetku sodelovanja uvodni pogovor, v katerem skupaj s posameznikom izdelamo osebni izobraževalni načrt. V njem so določeni cilji, ki jih posameznik želi doseči. Kako se bo na primer lotil predavanj, izpitov, kako si organizirati čas, česa ga je strah. Skupaj pripravimo podporo v samostojnem učenju, ki mu bo v pomoč,« je razložila Jasmina Felicijan. Z udeleženci nato celoten čas študija komunicirajo in jim pomagajo, če je to potrebno.