Prihodnost v izposoji, ne nakupovanju

Od 10. aprila naprej bo zaživela izposojevalnica stvari v Centru ponovne uporabe. Njen osnovni namen je izposoja oziroma souporaba predmetov. Namen projekta je predstaviti racionalen način rabe virov in energije ter obenem preprečevanje nastajanja odpadkov.

Prihranimo vire za prihodnje generacije

Mirjam Britovšek iz Medobčinske službe varstva okolja, v skupni občinski službi SAŠA regije, pravi: »Če samo pomislimo, koliko stvari imamo doma, ki jih potrebujemo zgolj omejen čas. Bistvo je, da se navadimo souporabe, da postanemo varčni pri nepotrebnih nakupih, da vnaprej premislimo, kaj resnično potrebujemo oziroma da začnemo razmišljati o virih, energiji za nove izdelke in o odpadkih, ki jih povzročamo s svojimi nepremišljenimi potezami. S tem porabljamo vire vseh naših bodočih generacij. Morda prihaja čas, ko se bomo vračali k menjalnemu gospodarstvu, k preprostejšemu in tudi bolj odgovornemu načinu življenja, saj veljajo visoko potrošniške države vse bolj za nevzdržne in porabijo glede na ogljični odtis svoj delež virov Zemlje že v prvi polovici leta.«

Doseči želimo efekt snežne kepe

MO Velenje je v letu 2024 nosilec naziva Evropski zeleni list, prav tako je skupaj z Ljubljano in Kranjem del misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Pomemben je vsak najmanjši prispevek za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, da se ohranjajo naravni viri, biotska raznovrstnost in se zaustavijo procesi propadanja okolja. Pomembno je spreminjati miselnost in ozaveščati. Premiki bodo možni le takrat, ko bomo dosegli efekt snežene kepe in ko bo vsak posameznik pred vsako pomembno potezo pomislil najprej na svoje potomce v smislu zagotavljanja normalnega življenjskega prostora prihodnjim generacijam.

Kaj je bistvo izposojevalnice stvari?

Občani si lahko izposodijo tiste reči, ki so v uporabi redkeje. »Tak primer je vrtalnik, za katerega je bilo izračunano, da ga v povprečnem gospodinjstvu ne potrebujemo več kot 15 minut na leto. Pri tem se poraja vprašanje, ali imajo vsi prostor za skladiščenje, pa nenazadnje tudi denar, da bi vsako tako redko uporabljeno napravo imeli doma. Morda jo kdo želi samo poskusiti, preden se odloči za nakup. Kolikor vem, se v Velenju že lahko izposodi kakšno profesionalno orodje. V primeru izposojevalnice ne bomo konkurirali, temveč dopolnjevali trg izposoje z bolj osnovnimi predmeti z liste želja,« še dodaja Mirjam Britovšek.

Kako bo izposojevalnica stvari delovala?

Na spletni strani Centra ponovne uporabe bo dostop do izposojevalnice. Preko registracije v sistem bo možno priti do članstva, pa tudi kataloga stvari, ki so na razpolago za izposojo. Možna bo tudi izposoja brez članstva, za katero bo treba plačati izposojo po dnevih. Za zelo drage predmete bo treba plačati kavcijo, morda pa bo tudi kakšen predmet, ki bo imel uporabnino.