Premogovnikovih 145 let

Velenje – Premogovnik Velenje in velenjski rudarji danes, 11. aprila, obeležujejo kar 145 let izkopavanja premoga v Šaleški dolini. To dokazuje kako zelo pomembni so za slovensko energetsko gospodarstvo izjemno pomembni. Njihovo nemoteno obratovanje je v teh kriznih časih strateškega pomena za normalno delovanje države, še posebej za delo institucij s področja zdravstva in drugih dejavnosti, ki so življenjskega pomena. V Šaleški dolini je namreč proizvedene kar tretjina celotne potrebne količine električne energije v Sloveniji.

Na občini Velenje so rudarjem ob tem jubileju čestitali in zapisali, da se vsem rudarjem v premogovniku in delavcem v termoelektrarni za njihovo odgovorno in požrtvovalno delo iskreno zahvaljujejo, zapisali pa so tudi zahvaljujejo za vso njihovo vpetost v lokalno okolje in za to, da se  tudi v teh razmerah požrtvovalno dan za dnem spuščajo več sto metrov pod zemeljsko površje in tako zagotavljajo, da ima Slovenija nemoteno oskrbo z električno energijo.

Foto: M. Beškovnik

Na Premogovniku pa so sami ob jubileju zapisali

Že leta 1927 je bila v bližini premogovnika zgrajena prva termoelektrarna, ki je delovala na osnovi lignita. Pridobivanje premoga v Šaleški dolini je doživelo največji razmah po 2. svetovni vojni, ko so potrebe po premogu skokovito narasle.

Količine odkopanega premoga so naraščale do sredine 90. let 20. stoletja. Premogovnik Velenje je v tem obdobju zagotavljal kar tri četrtine vsega slovenskega premoga. Moderna mehanizacija in lastna odkopna metoda sta bili komaj dovolj za pokritje vseh potreb po premogu. V Premogovniku Velenje so sredi 80. let dosegli vrhunec količin odkopanega premoga na leto, nakopali so ga kar 5 milijonov ton.

Danes v Premogovniku Velenje letno pridobijo slabe 4 milijone ton premoga in skupaj s Termoelektrarno Šoštanj zagotavljajo več kot tretjino doma proizvedene električne energije.

Dobrih štirinajst desetletij dolga preteklost je pognala globoke korenine ter z delom rok, znanjem in izkušnjami generacij rudarjev in drugih strokovnjakov obrodila sadove, ne le za zaposlene v Premogovniku, temveč za celotno dolino.

V čestitki sodelavcem in sodelavkam poslovodstvo Premogovnika Velenje poudarja, da so bili pretekli tedni, zaradi pandemije koronavirusa, zahtevni in povsem drugačni, kot so jih bili vajeni do zdaj. “Kljub trenutnim razmeram smo v Premogovniku Velenje in naših hčerinskih družbah še enkrat dokazali, da zmoremo premagati tudi najzahtevnejše izzive – zato se vam za vaš doprinost iskreno zahvaljujemo,” so zapisali.

Marca izdelali kar 781 metrov jamskih prog

»Operativni plan izdelave jamskih objektov v Premogovniku Velenje je marca znašal kar 775 metrov, kar je bil zelo zahteven načrt,« je povedal vodja Proizvodno-tehničnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje Gregor Uranjek. 

»Marsikdo je bil pri tej številki morda tudi nekoliko skeptičen, a vendarle je začetna skepsa v nadaljevanju meseca popuščala, optimizem pa vedno bolj naraščal. Zaposleni na pripravskih deloviščih so z vsakim naslednjim dnem v doseganje plana vedno bolj verjeli in ga na koncu tudi dosegli. V 23 delovnih dneh smo tako izdelali 771 metrov novih prog in 10 metrov pretesarb, pri tem pa smo vgraditi kar 20.583 segmentov ločnega podporja. Poleg tega smo v odvoznih progah obeh delujočih odkopov izdelali tudi dve sidrni barieri. V navedenem delovnem procesu je bilo udeleženih 278 zaposlenih. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da smo zastavljeni načrt dosegli kljub vsem ukrepom, ki smo jih v Premogovniku Velenje vpeljali zaradi preprečevanja širitve koronavirusa. Zaradi teh ukrepov se je tako kot v celotnem podjetju tudi na obratu Priprave povečal dnevni manko zaposlenih, kar smo z doslednim sledenjem in prerazporejanjem delavcev med delovišči uspešno zapolnjevali. V Premogovniku Velenje smo več kot 700 metrov novih prog v enem mesecu nazadnje izdelali marca 2012 – takrat smo s 375 zaposlenimi izdelali kar 861,3 metra.«

Pohvala vsem za izjemni dosežek

»Pohvala za izjemni dosežek gre tokrat predvsem vsem zaposlenim v obratu Priprave, saj brez njih in njihovega nadpovprečnega napora takšnega rezultata ne bi mogli doseči,« je zaposlene pohvalil tudi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec.

»Posebna pohvala gre tudi zaposlenim na obratu Sanacija, saj so ti kljub povečanemu razhodu vseskozi sledili napredku Priprav, ter zaposlenim v obratih Strojna in Elektroslužba, saj so tamkajšnji zaposleni vse potrebne posege izvedli hitro in kakovostno. Pohvaliti je potrebno tudi zaposlene v Jamskem transportu, ki so ves material pravočasno dostavili na jamska delovišča, posebna pohvala pa gre tudi vsem zaposlenim v obratu Proizvodnja, saj so tamkajšnji zaposleni oba odkopa iz začetnih izjemno zahtevnih pogojev uspešno pripeljali do tega, da zdaj proizvodnja premoga poteka normalno ter je skladna z načrti in s pričakovanji. In pohvala gre pravzaprav vsem tistim zaposlenim v družbah Skupine Premogovnik Velenje, ki v teh časih predano skrbite za nemoten delovni proces in se trudite za to, da zagotavljate tretjino električne energije za potrebe Slovenije, da lahko delujejo bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne idr. pomembne institucije.«

Premogovnik Velenje, vse najbolše za 145. rojstni dan!