»Penzionisti smo Gorenja …«

Klub upokojencev Gorenje je bil ustanovljen 27. marca 2004 in tako so ob letošnjem rednem občnem zboru praznovali tudi 20-letnico ustanovitve. Idejo zanj je dal takratni direktor Gorenja Ivan Atelšek, ki je bil tudi prvi predsednik kluba, nasledil ga je Jože Stanič, zdaj pa je že nekaj let predsednica Zmaga Bratkovič. Ob ustanovitvi je klub štel 101 člana, že ob koncu leta 2004 pa je število članov naraslo za 300.

Letošnjega občnega zbora v Rdeči dvorani se je udeležilo kar nekaj ustanovnih članov, ki so še danes aktivni v delovanju kluba. Klub šteje blizu 800 članov, od tega jih je 150 starejših od 80 let, na občni zbor jih je prišla skoraj polovica. Njihov občni zbor je namreč tudi priložnost za srečanje, pogovor, hkrati pa z udeležbo znova potrdijo pripadnost klubu in tudi Gorenju.

Zaradi obletnice so glasbeni uvod v zbor pripravili godba veteranov UNI3 in oktet Zavodnje, s svojo prisotnostjo in pozdravnimi besedami pa so ga počastili tudi župani vseh treh občin Šaleške doline. Prvi je dobil besedo župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar, kjer je Gorenje izvorno doma. Poudaril je, da je bil njegov oče zaposlen v Gorenju, pa tudi sam je pred 35 leti začel nabirati prve delovne izkušnje v nabavi Gorenja. Še danes je ponosen, da je »Gorenjčan«.