Ob gregorjevem pozvali tudi k premišljeni rabi vode

V čolnarni ob Velenjskem jezeru je Šola za strojništvo, geotehniko in okolje ŠCV pripravila prireditev ob gregorjevem s spuščanjem čolničkom v vodo. Kljub slabemu vremenu so krajši kulturni program pripravili Odbiti muzikanti, z dogodkom pa so opozorili na pomen čiste vode ob svetovnem dnevu voda.

Ravnatelj šole Peter Rozman je poudaril pomen ohranjanja tradicije, ki se je skozi leta razširila na vse dijake, ne le tiste v programu okoljevarstveni tehnik. Poudaril je pomembnost medpredmetnega povezovanja, ki omogoča dijakom bolj celostno razumevanje tematike. »Sodelovanje med učitelji in dijaki slednje pripravlja na pomembne veščine, kot je javno nastopanje, in hkrati preko različnih področij, kot so etnologija in slovenščina, bogati pouk. Letos sta bili še posebej izpostavljeni skrb za vode in pomen rekultivacije okolice Velenjskega jezera,« je povedal.

Podžupanja Aleksandra Vasiljević je govorila o pomenu spodbujanja dijakov k ohranjanju spomina na starodavne običaje in praznike in dejala še, da »v okviru evropskega zelenega lista občina pripravlja aktivnosti za ohranjanje okolja in varovanje voda, pri opozarjanju na nevarnosti v okolju pa imajo pomembno vlogo tudi društva.«