Letalski posnetki občine Velenje od leta 1972

Velenje – Mestna občina Velenje je leta 2019 od Geodetskega inštituta Slovenije pridobila letalske posnetke, ki so jih v začetku leta 2020 uredili (svetlobno izenačili, združili in geolocirali ipd.) v Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje. Preko aplikacije Prostorski informacijski sistem (PISO) so sedaj ti posnetki, ki jih od leta 1972 ciklično dela Geodetska uprava Republike Slovenije na voljo občanom. Letalski posnetki prostora, ki so dostopni preko povezave PISO, prikazujejo razvoj grajenega okolja in preoblikovanje krajine v obdobju zadnjih 50 let in so neprecenljiv vir podatkov za različne analize in strokovne študije. Trenutno pridobljeni posnetki pokrivajo predvsem območje pridobivalnega prostora premoga, torej šaleških jezer in (večinoma) mesta Velenje. Za posamezna leta pa segajo tudi na območje današnjih občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in Polzela.

Z objavo v spletni GIS aplikaciji PISO Je Mestna občina Velenje postala prva občina v Sloveniji, ki širši javnosti na vpogled ponuja tako obdelane podatke za daljše časovno obdobje.

Preko aplikacije si lahko ogledate zgodovinske črno-bele posnetke območja dela občine za leta 1972, 1975, 1979, 1987, 1990, 1993, 1996 in 1999, spletna aplikacija pa ponuja tudi barvne posnetke celotne občine od leta 2000 do danes v razmiku 3 let.

Do posnetkov lahko dostopate tudi preko spletne strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/o-velenju/urejanje-prostora, https://www.velenje.si/o-velenju/predstavitev/zgodovina).