Krajani Roj želijo čimprejšnjo odločitev

Foto: Občina Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki – Pred časom so se sešli predstavniki uprave Občine Šmartno ob Paki, vodje svetniških skupin in predstavniki prebivalcev naselja Roje (na sotočju Pake in Savinje), ki je bilo v avgustovskih poplavah hudo prizadeto. Tema srečanja je bila iskanje rešitve glede morebitne preselitve.

Na srečanju so tako prizadeti občani kot predstavniki občinskega vodstva izpostavili, da si od pristojnih želijo čimprejšnjih odgovorov na številna vprašanja, ki se porajajo ob predlogu za preselitev. Predvsem si želijo, da bi bila čimprej sprejeta odločitev o nadaljnji usodi naselja, saj je od nje odvisno, kako si bodo lastniki objektov v Rojah lahko organizirali življenje. Naj svoje domove obnavljajo ali naj si poiščejo začasno bivališče? Naj kupijo nove kuhinje, kopalnice, ogrevalno tehniko ali pa naj opravijo le najnujnejše, da preprečijo nastajanje dodatne škode? Na ta in še nekatera vprašanja jim za zdaj ne zna odgovoriti nihče.

Ob tej priložnosti sta prisotne župan Janko Kopušar in direktorica občinske uprave Mojca Ževart seznanila z dejavnostjo lokalne skupnosti od 4. avgusta ter z vsemi aktualnimi informacijami v zvezi z oblikami pomoči prizadetim zaradi poplave, tekočimi in načrtovanimi postopki, aktivnostmi, vezanimi na sanacijo in izboljševanje poplavne varnosti, o sodelovanju z Občino Braslovče, s strokovnimi institucijami in z državnimi organi.

V nadaljevanju so skupaj pregledali gradivo o zemljiščih, ki so v Občini Šmartno ob Paki potencialno na voljo za stanovanjsko gradnjo. Veliko prebivalcev poplavljenega naselja, pa tudi tistih, ki so morali svoj dom zapustiti zaradi plazu, si namreč želi tudi nadomestno bivališče (če bo to res potrebno) urediti v šmarški občini, saj so nanjo vezani iz več različnih razlogov.

Predstavniki prebivalcev naselja Roje so se s predstavniki občinske uprave in občinskega sveta dogovorili za redno izmenjavo informacij ter za sodelovanje in skupna prizadevanja, ki bodo v prihodnje občankam in občanom zagotovila življenje v varnem okolju ter enakopravno in pošteno obravnavo vseh prizadetih, če bo res prišlo do selitve celotnega naselja.