HTZ Velenje nadaljuje z gradnjo velikih sončnih elektrarn

V premogovniški hčerinski družbi HTZ Velenje sledijo viziji zelenih in okolju prijaznih storitev, na podlagi katerih so v minulem letu zgradili dve sončni elektrarni, ki sta po svoji velikosti trenutno med največjimi v Sloveniji. V Prapretnem pri Hrastniku so v celoti projektirali in zgradili sončno elektrarno, ki ima kar 3,036 megavata instalirane moči in je od aprila lani že priključena v omrežje, v Zlatoličju pri Ptuju pa so junija lani končali z gradnjo in v omrežje uspešno priključili že peti segment Sončne elektrarne Zlatoličje, katere instalirana moč znaša 2,5 megavata. Poleg omenjenih so v HTZ v minulem letu v celoti projektirali in zgradili še dve večji sončni elektrarni, in sicer so v družbi Lesna Prevalje zgradili elektrarno v velikosti 680,2 kilovata instalirane moči, v družbi Imont v Otiškem Vrhu pa sončno elektrarno, katere instalirana moč znaša 354,9 kilovatov.

Trend gradnje velikih sončnih elektrarn v družbi HTZ nadaljujejo tudi letos, saj imajo v izvajanju več projektov. Med večjimi je gradnja sončne elektrarne na strehi proizvodne hale podjetja DBSS v Velenju, ki ima 136 kilovatov instalirane moči in je v zaključni fazi izvedbe. Pri načrtovanju projekta so v HTZ vnovič vzpostavili dobro sodelovanje z uveljavljenim nemškim proizvajalcem nosilnih konstrukcij za sončne panele K2 Systems.

Skupina sodelavcev Elektro-strojne dejavnosti v podjetju HTZ je s svojim znanjem in izkušnjami poskrbela za ključne faze pri izvedbi projektov. Najprej so opravili ogled objektov in izvedli ustrezno načrtovanje postavitve sončnih elektrarn. V nadaljevanju so pripravili še vso potrebno dokumentacijo, opravili elektro meritve ter zagotovili izvedbo montaže in nadzor nad izvedbo del. Tudi za drugo polovico letošnjega leta so v HTZ že predvideli nove projekte in izzive, na katere se skrbno pripravljajo.

V družbi HTZ, kjer imajo dolgoletne izkušnje na področju obnovljivih virov energije in inženiringa, menijo, da bodo za prihodnost trajnostne energije ključne tudi samooskrbne sončne elektrarne. V HTZ so poleg gradnje omrežnih sončnih elektrarn usposobljeni tudi za načrtovanje, namestitev in vzdrževanje samooskrbnih sončnih elektrarn, pri čemer uporabljajo najnovejše tehnologije in inovativne pristope, ki so prilagojeni specifičnim potrebam vsakega posameznika ali podjetja. Njihov pristop vključuje temeljito analizo energetskih potreb naročnika in načrtovanje inženirskih rešitev, ki najbolje izkoristijo potencial obnovljivih virov energije.