Hitra, enostavna in cenejša oddaja elektronskih vlog v MOV

Spletno oddajanje obrazcev, ki jih občani potrebujejo v različnih upravno-pravnih postopkih, je možno tudi v času izven uradnih ur občine. 24 ur na dan in 7 dni v tednu lahko preko elektronskega obrazca izpolnijo vlogo, jo podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, po potrebi plačajo takso (nekatere so deloma oproščene plačila takse) in vlogo elektronsko oddajo.

Na spletni strani MO Velenje je objavljen seznam vlog, tam lahko izberete vlogo, ki jo želite izpolniti. Digitalno potrdilo lahko zainteresirani pridobijo na povezavi https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/. Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA lahko pridobijo osebe, starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO ter so opravilno sposobne. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

Vlogo je možno oddati tudi prek mobilnih naprav in jo elektronsko podpisati z uporabo mobilne identitete smsPASS. Več informacij lahko zainteresirani dobijo na povezavi Mobilna identiteta smsPASS SI-TRUST/Državni center za storitve zaupanja (gov.si).