Gradimo svoje mesto s srčnostjo in ljubeznijo

Ob 64. prazniku MO Velenje župan Peter Dermol pravi, da občina že navzven kaže, da je v dobri kondiciji na različnih področjih. Kakšna je danes in kam je usmerjen njen razvoj v prihodnjih letih? Velenje je prepoznavno po knapovščini, a tudi, da se ne ustraši izzivov

V kakšni kondiciji praznuje Velenje svoj 64. rojstni dan modernega mesta in kaj kažejo številke?

»Vsi segmenti naše družbe so dejavni in vsak na svojem področju ustvarja dodano vrednost. Kazalniki kažejo, da smo v tem proračunskem letu zagotovili 483 milijonov evrov neto dodane vrednosti, kar je nekoliko več kot leto prej. Istočasno se tudi neto dodana vrednost na zaposlenega v naši družbi dviguje, približno 15 odstotkov višja je kot v preteklem letu. To so kazalniki, ki so usmerjeni v pozitivno smer.
Občinski proračun je vreden 55 milijonov evrov in v njem so sredstva za različna področja, vezana na socialno varnost in razvoj lokalne skupnosti. To je danes, ko se odločaš, kakšno je razmerje med vlaganjem v brezplačne zakonodajno nadstandardne storitve in ohranjanje normalnega razvoja mesta, zelo pomembno. Trdim, da s proračuni, ki jih sestavljamo, in tem, ki je sestavljen v zadnjem letu, to razmerje ohranjamo in poskušamo z njim dvigovati kakovost našega bivanja.
Pred nami je zahtevno in pomembno obdobje, vezano na prenovo mesta. V naslednjih štirih letih bo v naše okolje prišlo približno dvesto milijonov evrov naložb, za katere vemo v občinski upravi, in to bo tudi eden izmed pomembnih razlogov, če ne celo ključni, da se bo dodana vrednost v našem okolju bistveno spremenila, seveda na boljše.
Še nekaj številk. Število prebivalcev vedno nekoliko niha. 33.475 nas je v tem trenutku s slovenskim državljanstvom in stalnim prebivališčem. Število tuje delovne sile se nekoliko povečuje, zdaj je tujcev 5.195. To pomeni, da gospodarski subjekti iščejo delovno silo in da ljudje prihajajo k nam na delo, kot so tudi med nastankom in kasneje razvojem mesta. Velenje je mesto, ki mnogim tujim delavcem ustvarja dodatno priložnost. Če bomo gospodarsko intenzivna regija ali mesto, bomo vedno znova iskali delovno silo in vedno imeli delovne migrante.
V občini je približno 16.160 delovnih mest. Ta številka se v zadnjih letih postopno rahlo povečuje, vedno pa se približno 50 odstotkov delovno aktivnih prebivalcev vozi na delo drugam, približno toliko ljudi pa iz drugih okolij prihaja na delo v naše mesto.«

Kateri večji projekti so aktualni in že potekajo?

»Trudimo se, da za vse starostne skupine vzpostavljamo pogoje skladno s potrebami, ki nastajajo v družbi. Vesel sem, da smo namenu predali oskrbovana stanovanja in tako pokazali, da smo še vedno starosti prijazno mesto. Veliko pozornosti dajemo ranljivim skupinam. Največje gradbišče, ki je neposredno v pristojnosti MO Velenje, je dograditev Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje. Hkrati smo skupaj z državo in našo podporo zaključili nadgradnjo Varstveno delovnega centra SAŠA. Zaključujemo, prav tako z državo, gradnjo Doma za varstvo odraslih Velenje. Mlajše generacije se bodo verjetno najbolj razveselile največjega urbanega parka, ki bo zaključen v roku dveh mesecev.
Hkrati se zavedamo, da se ljudje v posameznih krajevnih skupnostih ali urbanih okoljih vsakodnevno soočajo z izzivi, vezanimi na komunalno infrastrukturo. Tudi letos kar nekaj finančnih sredstev namenjamo vlaganju v komunalno infrastrukturo, zaključili smo gradnjo kanalizacije na Goriški cesti, odprli novo gradbišče v Vinski Gori, zagotavljamo dodatno varnost z gradnjo pločnikov. Začenjamo jo na Ljubljanski cesti v Starem Velenju, na Kardeljevi ploščadi jo zaključujemo, pripravljamo se na gradnjo druge faze pločnika v KS Šentilj.
Želim si, da ta investicijski kapital ohranimo tudi v prihodnjih letih, ko bo veliko naložb in bo za občinsko upravo poseben izziv, kje in kako zagotavljati prepotrebna lastna sredstva, da bomo lahko realizirali pomembnejše strateške projekte in odgovarjali na potrebe, ki jih imajo občanke in občani v različnih območjih mesta.«

Celoten intervju si lahko preberete v današnjem Našem času.