Glavna usmeritev je zelena kemija

Župan MO Velenje Peter Dermol in direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Anderluh sta 4. decembra uradno podpisala sporazum o soinvestitorstvu pri gradnji inkubatorja TecHub i4.0. Projekt, ki je del prestrukturiranja premogovne regije, predstavlja ključni korak k vzpostavitvi pogojev za rast podjetij z visoko dodano vrednostjo in krepitvi konkurenčnosti gospodarstva. Eden izmed pomembnejših projektov v sklopu prestrukturiranja regije je gradnja 6.196 m² velikega industrijsko-tehnološkega parka TecHub 4.0 v Stari vasi, s katerim bodo skušali zadržati hitro rastoča tehnološka podjetja v regiji in privabiti nova podjetja iz okolice.

Prof. dr. Gregor Anderluh je poudaril, da bo inkubator TecHub i4.0 v ospredje postavil raziskovanje možnosti pridobivanja osnovnih gradnikov kemikalij iz odpadnih naravnih materialov. »Projekt se osredotoča na uporabo različnih rastlinskih in organskih materialov, ki trenutno niso v uporabi in se običajno zavržejo. Cilj je vzpostaviti laboratorij za bio rafinacijo biomase, kjer bodo raziskovali, kako iz teh materialov pridobivati kemikalije za nadaljnjo uporabo v industrijskih procesih. S tem korakom želimo spodbuditi zeleno kemijo in krožno gospodarstvo. Na Kemijskem inštitutu že izvajamo raziskave na tem področju v majhnem laboratorijskem obsegu, zdaj pa si prizadevamo vzpostaviti laboratorij, ki bo omogočil raziskave na širšem nivoju,« je pojasnil Anderluh.

Načrtujejo zaposlitev 10 strokovnjakov, vendar to ne predstavlja končnega števila. Kemijski inštitut bo s svojimi projekti in raziskavami predvidoma ustvarjal nove zaposlitvene priložnosti. Poleg tega bodo študentom omogočene možnosti za izobraževanje, raziskovanje in posredno sodelovanje v projektih. Na dolgi rok pa upajo, da bodo lahko podprli vzpostavitev ločenega podjetja, kar bo prav tako prineslo nove zaposlitve in projekte.

»Velenje je dokazalo, da je odprto tudi za privabljanje različnih inštitutov. Želimo si, da bi bilo v času prestrukturiranja v Velenju čim več teh inštitutov,« pa je na novinarski konferenci ob zaključku gradbenih del za nadgradnjo ekonomsko-poslovne cone Stara vas v pametno cono dejal velenjski župan Peter Dermol.

Glede na skupno vlaganje občine in Kemijskega inštituta v projekt je Dermol navedel, da bo objekt obsegal preko 6000 kvadratnih metrov, pri čemer bo približno 15 odstotkov prostora namenjenega Kemijskemu inštitutu, preostanek pa industrijsko-tehnološkemu inkubatorju. »Projekt je del prestrukturiranja premogovne regije z jasnim ciljem odpiranja 5000 delovnih mest. Podjetja, ki so že prisotna, zagotavljajo vsaj 1000 delovnih mest v končnem procesu, vemo pa, da gre za 10-letni projekt in bo potrebno veliko vztrajnosti in sreče.«