Deset let Folklorne skupine Oštarija Bočna

V letu 2013 so v Bočni postavili na plešoče noge folklorno skupino kot sekcijo pri tamkajšnjem Društvu upokojencev. Šest do osem plesnih parov, nekateri popolni začetniki, drugi že z izkušnjami, je pričelo z vajami, postopoma pa tudi z nastopi. A se je hitro pokazalo, da bi bila nujna strokovna vadba, podpora glasbenice s področja zborovskega petja in kvalitetna glasbena spremljava. Z največ izkušnjami sta veliko pripomogla k začetnim plesnim nastopom Ela in Kondi Marovt, ki sta si brusila pete imela že pri FS DU v Kamniku.

»Že kmalu po začetku, ko je skupino vadila še Ana Rajter, smo začutili potrebo po še bolj intenzivni vadbi in pristopu. Temu sta prisluhnila Janez in Vera Oštir iz nekdanje velenjske Kolede. Izdatno je usmerjala plesalce pri petju ljudskih pesmi, ki so mnogokrat podlaga plesu, Lenka Kralj iz Ljubnega ob Savinji. V začetnem obdobju in kasneje smo izvajali do sedem plesnih nastopov letno, skupaj v 10 letih več kot 50,« je dejala Marovtova, ki je od vsega začetka pobudnica in duša te »starodobne« plesne skupine.

Ko je bilo treba uporabiti prepoznavno poimenovanje v okviru aktivnega društva upokojencev v tem delu občine Gornji Grad, so v skupini uporabili znanje, izkušnje in   zagnanost njihovega mentorja-plesalca. Tako je Janez Oštir, malo po svojem priimku, najbrž pa tudi po veselih dogodkih v imenitnih gostilnah – oštarijah, soglašal, da se skupina poimenuje Oštarija, uradno ime pa Folklorna skupina Oštarija DU Bočna. Skupina je bila vse uspešnejša, širila je področje nastopov, nabor osvojenih plesov in aktivnega delovanja po vsej Zgornji Savinjski in delno Šaleški dolini ter širše.

Ob epidemiji korone se je njihov polet skoraj ustavil, saj so bile razmere za vaje in nastope tako rekoč nemogoče. Ves čas pa so si želeli v svoje vrste pritegniti tudi mlajše pare ali vsaj samostojne plesalke in plesalce. To jim je pred slabim letom vsaj delno uspelo. FS Oštarija Bočna tako v 10 letu s smelimi načrti nadaljuje s samostojnimi nastopi ter nastopi v okviru različnih kulturnih in družabnih prireditev ali pri povabilih na jubilejne nastope in gostovanja.

Na oder lahko postavijo nabor različnih plesov, kot so poskočna polka, mlinček, štajeriš, trojka, zibenšrit, troplan, rašplo, beksel in nekatere druge. Mladi glasbeniki Tilen Mlačnik in Klemen Lamprečnik na harmoniki, Janez Prek na klarinetu, Marcel Ugovšek na kitari ali basu in Kristina Štiglic na violini, omogočajo kvalitetno glasbeno spremljavo. V skupini nastopa najstarejši moški s 76 leti in najstarejša plesalka s 73 leti, njihova povprečna starost pa je 67 let. V zadnjih dveh letih so imeli okrog 15 pomembnejših nastopov in srečanj, med njimi plesni nastop ob 70. letnici Zveze društev upokojencev Slovenije v Cankarjevem domu v Ljubljani, samostojni celovečerni nastop v hotelu Delfin (ZDUS) v Izoli ter kot spremljajoča folklorna skupina ob jubilejni skupni prireditvi 40 let ŽePZ in 60 MPZ DU Velenje spomladi letos v Kulturnem domu v Velenju.

V zadnjem obdobju se je z občasnimi strokovnimi napotki in vajo vključila tudi odlična dirigentka zborovskega petja Danica Pirečnik iz Šoštanja. Zelo si želijo organizirati in izvesti prvo jubilejno srečanje in praznično prireditev, a so zelo na tesno s sredstvi. »Če nam je župan naše občine Anton Špeh omogočil trajno nastanitev v pozimi občasno ogrevanem kulturnem domu v Bočni za vaje, pa morda s skupnimi močmi le uspemo v prvih mesecih prihodnjega leta ob še nekaterih drugih podpornikih pripraviti kulturni dogodek Oštarija 10 let urnih pet,« je še povedala Ela Marovt.