CVIU dobi prizidek

Končal se je pouk, začele so se počitnice. Takoj ko se zapro šolska vrata za šolarje, pa se odpro za vzdrževalce in gradbince, saj so tovrstni popravki potrebni v vsaki šoli. Največji gradbeni podvig pa se bo zgodil ob Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenju (CVIU), kjer se že nekaj let soočajo z velikimi prostorskimi težavami in so v MO Velenje začeli rešitve iskati že pred leti.

Gradnja prizidka se bo začela takoj po pouku in bo trajala približno eno šolsko leto. Poleg novega prizidka bodo v sedanjem objektu izvedli rekonstrukcijska dela in dobavili še nekaj nove opreme v vrednosti 80 tisoč evrov.

Vrednost investicije brez opreme, ki bo potrebna v prizidku, znaša dobrih 2,3 mio evrov. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je občina letos pridobila 268.858 evrov, drugo leto prejme še 317.975 evrov (skupaj 586.833 evrov). K sofinanciranju so pozvali tudi vse druge občine (Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Ljubno, Rečica ob Savinji, Solčava, Luče, Polzela, Gornji Grad), iz katerih prihajajo varovanci CVIU Velenje, in pridobili še dodatna sredstva v višini 519.678 evrov. MO Velenje bo za gradnjo namenila 1.237.943 evrov.
Vrednost gradbeno obrtnih del znaša 2.264.349 evrov. Za izvedbo je bilo izbrano podjetje Esotech, s katerim je pogodba že podpisana. Glavni in odgovorni projektant arhitekturnega projekta in umestitve v prostor je Gregor Gojević. S prizidkom bodo uporabniki pridobili kar nekaj za izobraževanje in delo nujnih prostorov v velikosti 640 m2, kar bo omogočalo boljše razmere za izvajanje pouka in poučevanje športne vzgoje.

Več v Našem času, št. 26/2023