Čez vikend na plažo z Lokalcem tudi zvečer

Brezplačna vožnja z Lokalcem na rumeni progi je mogoča v juliju in avgustu ob sobotah in nedeljah do večera. Vozni red je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje lokalc@velenje.si in podjetja Nomago. Občani lahko prihod avtobusov spremljajo tudi prek aplikacije Google Zemljevidi.

Letos so vsa nova avtobusna postajališča po mestu opremili s prikazovalniki prihoda avtobusa na posamezna avtobusna postajališča. Avtobusi Lokalc svoj položaj na cesti javljajo v centralo, ta pa vsakemu postajališču posebej javlja, kdaj ga bo avtobus obiskal in v katero smer pelje.

Kljub precejšnjemu dvigu stroškov za izvajanje brezplačnega avtobusnega prevoza je storitev za uporabnike še vedno brezplačna. Tudi na ta način želi občina zmanjšati število avtomobilov v mestu, spodbujati trajnostno mobilnost ter tako prispevati k zmanjšanju izpustov iz prometa ter krajšanju prometnih zastojev.

 

 

Foto lokalc