Barbara Pokorny z vizijo za Festival Velenje v naslednjih petih letih

Na nedavni seji Sveta MO Velenje so svetniki zaupali še en mandat direktorici Festivala Velenje Barbari Pokorny. Z jasno vizijo in zanosom je predstavila svoje cilje za naslednje obdobje in izrazila ponos nad tem, kar je Festival Velenje dosegel do zdaj. »Verjamem, da se bomo v prihodnjem času zmožni prilagajati spreminjajočim se okoliščinam, snovati nove zgodbe ter ohranjati naše temeljno poslanstvo: ustvarjanje kakovostnih umetniških projektov,« je poudarila. Poleg tega se nameravajo še bolj posvetiti kulturni vzgoji, ne da bi zanemarili tudi zabavne dogodke, ki po njenem mnenju dajejo mestu Velenje poseben čar.

Njena vizija za Festival Velenje pa se ne ustavi pri dogajanju. »Želim si poglobiti sodelovanje z vsemi javnimi zavodi,« je dodala. »Ko združimo moči, lahko pišemo najlepše zgodbe. Prav to skupno sodelovanje lahko vodi do izjemnih rezultatov, ki bodo v ponos celotni skupnosti.« Njeni načrti kažejo na to, da bo naslednjih pet let prineslo še več inovativnosti, sodelovanja in kulture v srce Velenja.