Župani želijo konkretno pomoč države

Gospodarski minister Matjaž Han in infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek sta po srečanju z župani koroške in savinjske regije ocenila, da ni razlogov za regulacijo cen gradbenih del in materialov. Župani si medtem želijo usklajenih cenikov, na sestanku pa so pogrešali prisotnost nekaterih drugih ministrov, da bi se z njimi pogovorili glede ostalih perečih težav. Predvsem so opozorili na težave zaradi neurejenih vodotokov in plazov. Na splošno so župani pogovore z ministroma ocenili kot dobre, ukrepanje države pa kot hitro.

Cena gradbenih del ni problem

Matjaž Han je dejal, da se z ministrico zavedata, da je po prvem koraku države treba hitro narediti tudi naslednje korake in da je bil zato namen sestanka prisluhniti županom, kaj se dogaja s cenami izvajalcev gradbenih del, potem ko so ti zelo iskani pri izvedbi najprej intervencijskih in v nadaljevanju tudi sanacijskih del po ujmi.

»Skupaj smo ugotovili, da trenutno ni problem cena gradbenih del in da je v tej fazi ni treba regulirati. Seveda vsi skupaj spremljamo cene in župani poskušajo zadeve reševati posamezno,« je po srečanju v izjavi medijem dejal minister Han.

Župane je obvestil tudi, da je tržni inšpektorat pregledal cene po trgovinah z gradbenimi materiali in da inšpekcija pri tem ni ugotovila nobenih nepravilnosti in nobenih dvigov.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je po sestanku dejala, da bodo tam, kjer ima kdo težavo, poskušali pomagati individualno. »Enako je z zagotavljanjem dodatnih gradbenih ekip. Župani, ki čutijo, da bi bilo treba na terenu imeti več ekip, se bodo povezali z nami in skupaj bomo preverili, kako in kaj jim lahko pomagamo,« je dejala ministrica.

Nekateri projekti bodo preloženi

Gostitelj srečanja župan Občine Mislinja Bojan Borovnik je izpostavil, da so se na trgu že začele špekulacije cen, in dejal, da so se dogovorili, da se bodo župani poskušali povezovali in regulirati cene, da bi bile te kolikor toliko normalne.

Tudi župan Občine Gornji Grad Anton Špeh je ocenil, da je treba čim prej uskladiti cene, da bodo vedeli, kako plačevati izvajalce. Ti so namreč vse od začetka ujme delali s polno paro in nihče ni spraševal za cene. Hkrati je Špeh izpostavil tudi vprašanje, kdo bo v prihodnje prevzel vodenje del v vodotokih in na cestah, ali je to koncesionar ali lahko občine še naprej delajo same, in bodo cene tu v prihodnje.

Ministrica Bratušek je sicer županom vnovič dejala, da kot kaže, obstoječih infrastrukturnih projektov, ki že v potekajo, ne bo treba ustavljati.

»To se mi zdi pomembno povedati, ker zdaj pripravljamo proračun za leti 2024 in 2025. Župane sem prosila za razumevanje, če kakšnega novega projekta, ki je prej bil v proračunu za leto 2024, zdaj po novem ne bo, saj je logično, da moramo najprej pomagati območjem, ki so bila poplavljena,« je dejala ministrica.

Minister Han je županom povedal tudi, da bodo tam, kjer projektov v lokalno turistično infrastrukturo ne bodo mogli izvesti, roke za izvedbo prestavili.

Župan Občine Prevalje Matic Tasič je med drugim izrazil obžalovanje, da v prihodnje ne bodo imeli več na voljo pomoči tujih vojsk, ki bi jo še vsaj nekaj časa potrebovali.

Že prihaja do izkoriščanja

Boris Goličnik, župan Občine Šoštanj, je srečanje ocenil za uspešno. »Izmenjali smo nekaj informacij, predvsem o največjih potrebah, ki se izkazujejo na terenu. Takšna srečanja so pomembna prav zato, da se v živo pogovorimo, povemo želje in načrte ter da župani dobimo zaupanje v vodstvo države, vlade, ministrstva, da bodo občinam kot ljudem pomagali, in stali ob strani. To je pomembno zdaj, ko je zaključen načrt zaščite in reševanja v primeru poplav in se začenja dolgotrajno obdobje sanacij in obnov.

V Občini Šoštanj zdaj najbolj potrebujemo ekipe na terenu, da se čim prej pripravi čim več dokumentacije za obnovo na terenu, gradbeno mehanizacijo, izvajalce …, ostale občine pa predvsem gradbeno mehanizacijo. Namen srečanja je bil tudi najti način za poenotenje ocen škode. Že prihaja do izkoriščanja. Nedopustno je, da nekateri želijo s cenami izkoriščati nesrečo ljudi in glede tega smo se strinjali.«

Pomembni so preventivni ukrepi

Peter Dermol, župan MO Velenje: »Vsak razgovor z ministri je ploden, če znamo poslušati. Ministra sta pobude lokalnih skupnosti pozitivno sprejela. Ugotovili smo, da se manjše občine pogosto soočajo z večjimi izzivi in težavami v primerjavi z večjimi, ki lahko svoje težave lažje rešujejo z večjimi kadrovskimi in finančnimi viri. Tržna inšpekcija je aktivna na terenu. Upamo, da bodo ugotovili, ali obstajajo primeri vojnih dobičkarjev. Razveselila me je izjava ministrice, da infrastrukturni projekti kljub vsemu tečejo nemoteno. To je še posebej pozitivno za kolesarsko povezavo proti Koroški in tretjo razvojno os. Na terenu se trudimo pomagati prizadetim z nasveti in drugimi ukrepi. Razmišljamo o preventivnih ukrepih, ki bodo v prihodnje ščitili premoženje pred takšnimi dogodki. V sklopu interventnega zakona bomo pripravili seznam vseh razpoložljivih ukrepov, da bodo prizadeti lahko enostavno dostopali do različnih oblik pomoči.«