Župani mestnih občin dvignili glas za vrtce

V Ljubljani in preko spleta je 16. januarja potekala urgentna seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), na kateri so župani mestnih občin obravnavali podražitve stroškov dela v vrtcih. ZMOS je pozval Vlado, da pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po 1. 1. 2023, v nasprotnem primeru bodo mestne občine zaradi nevzdržnega finančnega stanja poslovanja vrtcev prisiljene v dvig cen.

Župani so izpostavili, da mestne občine niso bile vključene v pogajanja, ki so privedla do dogovora o povišanju plač vzgojiteljicam v vrtcih, kot ustanoviteljice vrtcev pa nosijo finančne posledice tega dogovora. Dejstvi sta, da mestne občine nimajo sredstev za pokritje višjih stroškov dela v vrtcih, strošek dela pa predstavlja glavnino cene programov vrtcev.

V kolikor država ne bo pokrila tega finančnega bremena, bodo mestne občine primorane v dvig cene vrtcev, s čimer se bo velik del stroškov prevalil na starše. Slednje bi pomenilo dodatni inflacijski pritisk, hkrati pa bi dvig cene vrtcev veliko družinam izničil učinek nedavnega povišanja minimalne plače.

Enak poziv velja tudi za vse druge primere, ko se bo Vlada brez vključenosti mestnih občin, vendar s finančnimi posledicami za mestne občine, dogovorila za višje plače posameznih skupin javnih uslužbencev.

ZMOS je Vlado zaprosil za hiter odziv, sicer bodo mestne občine zaradi nevzdržnega finančnega stanja poslovanja vrtcev prisiljene v dvig cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov plač že v februarju.