Župan vnovič pisal Marovtu in prejel odgovor

Pisali smo že (prispevek), da je župan Bojan Kontič pisal generalnemu direktorju Holdinga Slovenske elektrarne Matjažu Marovtu in ga opozoril na podražitve toplotne energije. Ker odgovora ni prejel, mu je včeraj, v četrtek, 10. januarja, poslal še eno odprto pismo.

Še isti dan popoldan je prejel odziv, kjer pa ni bilo odgovorjeno na vsa vprašanja, zato na MO Velenje še vedno pozivajo k javnemu pojasniju, kakšno bo število delovnih mest na Premogovniku Velenje in v Termoelektrarni Šoštanj v prihodnjih letih (glede na zadnje informacije s strani PV o presežku 200 delovnih mest), kakšna je zadostna cena na enoto premoga, ki jo PV prejme s strani TEŠ-a, da bo lahko rudarjem zagotavljal primerne plače, vprašanje emisijskih kuponov v ceni toplotne energije, itn.

V odgovoru so pojasnili zaloge premoga in razloge za hkratno delovanje blokov 5 in 6. Pri tem velja poudariti, da lokalne skupnosti nikoli niso prestale na istočasno delovanje blokov 5 in 6, saj to pomeni prekomerno onesnaževanje doline. Odgovor HSE si lahko preberete tukaj.