Župan Šoštanja odgovarja Eko gibanju

Šoštanj – Šaleško EKO gibanje, je ta teden medijem posredovalo vprašanja, ki jih je naslovilo na župana Šoštanja Darka Meniha zaradi sosežiga odpadkov v Teš. Ta jim odgovarja, da se pod njihov dopis, kot bi bilo logično, nihče ni podpisal. Torej je anonimen. Kljub temu piscem dopisa sporoča, da občina še ni prejela nobene dokumentacije, ki bi služila v podporo sosežigu odpadkov, prav tako se v strokovno in neodvisno revizijo tega vprašanja ne bo vmešavala in še nima izbranega izvajalca, odločitev glede podpore ali nepodpore sosežigu pa bo sprejel Svet občine Šoštanj.