Župan Šmartnega ob Paki ponudil odstop

Šmartno ob Paki – Na zadnji seji mestnega sveta občine Šmartno ob Paki je župan Janko Kopušar izrazil željo, da na naslednji seji svetniki glasujejo o njegovi zaupnici. Pripravljen je namreč svoje mesto predati tistemu, ki meni, da bo bolje deloval v interesu vseh občanov, je povedal.

Šmarčani pozivajo vlado

Poleg tega, da so svetniki občine Šmartno bo Paki na zadnji seji podali negativno mnenje o upoštevanju svojih pripomb pri spreminjanju rešitev trase hitre ceste od Šentruperta do Velenja, so tudi sklenili, da bodo pozvali vlado, naj enakovredno prouči še druge možnosti umestitve tretje razvojne osi v prostor. Trasa F2-2 namreč pomeni za Šmartno ob Paki prevelik poseg v prostor s številnimi negativnimi vplivi na kakovost živlejnja občanov in uničuje naravno okolje, so utemeljili poziv.