Župan Šepica pozval na sejo

Velenje, 7. marec 2017 – Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je danes odgovoril na pismo državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjana Šefica,  v katerem je bil obveščen, da je ministrstvo podpisalo pogodbo z najemodajalcem za vzpostavitev izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

Župan je v pismu zapisal, da je s podpisom pogodbe ministrstvo ignoriralo poziv, da naj se najemna pogodba ne podpiše – v izogib nejasnostim, ki jih povzroča še nerešena zahteva za razpis referenduma, s katerim želi civilna iniciativa razveljaviti sklepe sprejete na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Župan državnega sekretarja tudi obvešča, da bo povabljen na občinsko sejo, na kateri bo lahko pojasnil izvajanje zavez, ki so zapisane v občinskih sklepih in s katerimi se je ministrstvo strinjalo.