Župan Peter Dermol v Bruslju podpisal pismo o nameri za izvedbo zelenih aktivnosti

Mestna občina Velenje je včeraj v prostorih Stalnega predstavništva Republike Slovenije v Bruslju pripravila dogodek, na katerem so predstavili prioritete, projekte in aktivnosti, ki jih pripravljajo v okviru programa EU zeleni list in na področju prestrukturiranja regije. Ob tej priložnosti je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol z Veronico Manfredi iz Evropske komisije, Generalnega direktorata za okolje podpisal pismo o nameri.

Mestna občine Velenje bo v letu 2024 ponosna nosilka naziva EU zeleni list, saj jo je Evropska komisija zaradi zelenih ukrepov in okoljske sanacije, ki so jih in jih še izvajajo v lokalni skupnosti prepoznala kot primer dobre prakse.  Dogodka se je udeležilo več gostov med njimi David Brozina, namestnik stalnega predstavnika Republike Slovenije v Bruslju, dr. Janez Potočnik, nekdanji slovenski evropski komisar v Evropski komisiji, Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta, Klemen Grošelj, poslanec Evropskega parlamenta in drugi predstavniki Evropske komisije.

 Na dogodku je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol povedal, da je MOV na področju okoljske sanacije in prestrukturiranja regije že ogromno naredila, a so pred njimi zelo zahtevni časi. Velenje je tudi eno izmed treh slovenskih mest, ki so bila izbrana v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Njihov naslednji korak je uspešen prehod iz premoga, ki predstavlja velik ekonomski, socialni in okoljski izziv. 

V lokalni skupnosti so s pripravami na leto 2024, ko bodo nosilec naziva EU Green Leaf, začeli že v začetku leta. Program, ki ga nameravajo izvesti obeta pestro dogajanje in pozitiven učinek, njihov cilj pa je, da bi vsi, ki živijo v Mestni občini Velenje razmišljali bolj »zeleno« in se čim bolj približali podnebni nevtralnosti.