Župan Peter Dermol tudi državni svetnik

Včeraj je bil na posrednih volitvah v Državni svet Republike Slovenije za državnega svetnika soglasno izvoljen župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljen je iz 40 članov – predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi) in predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi).

V 6. volilni enoti volilni zbor volilnega telesa predstavlja 15 elektorjev, Mestna občina Velenje ima 7 elektorjev, Občina Šoštanj ima 2 elektorja, občine Luče, Šmartno ob Paki, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Nazarje pa po enega elektorja. Elektorji so novega državnega svetnika izvolili soglasno.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol bo v državnem svetu zastopal interese celotne Savinjsko-šaleške regije v naslednjem 5-letnem obdobju.