Župan Menih in podžupan Drev sta se kot funkcionarja poslovila od občanov

Topolšica, 23. novembra – Še vreme se je nasmejalo organizatorjem, krajanom dela Topolšice nad zdraviliščem v zaselku Zager-Jesenek, ki so organizirali srečanje domačinov, krajevne skupnosti in izvajalca del v zahvalo ob pridobitvah nove komunalne infrastrukture. Kot je bilo v nagovoru predsednice KS Topolšica Petre Lipičnik rečeno, je bila to že druga večja pridobitev v dveh letih (v začetku leta 2020 je bila obnovljena cesta Zager – Pirnat). Tokrat pa so po temeljiti posodobitvi dela ceste in komunalne infrastrukture od Pirnata do Hajdukoviča uspeli pridobiti osrednji del prometnice že do konca maja. Na tem predelu so uredili novo ulično razsvetljavo ter obnovili dotrajani vodovod, ulično razsvetljavo in nizkonapetostni električni vod. Za Občino Šoštanj je to bil delovni projekt, KS Topolšica pa je izkoristila sredstva za investicijsko vzdrževanje cest za leto 2021. Ob tem so uredili še ekološki otok, porezali drevje ob cestni trasi in uličnih svetilkah ter na novo položili asfaltno prevleko v dolžini 100 m proti Vržišniku.

Zasluge za vse so večinsko pripisali Občini Šoštanj – njunima županu in podžupanu, Darku Menihu in Vikiju Drevu – ter občinski strokovni službi. Izrekli so tudi zahvalo za kakovostno opravljeno delo zunanjim izvajalcem del, podjetnikom Francu Fajdigi in Željku Markanu ter nadzorniku Saši Miljašu. Ob spontani slovesnosti so Menihu, Drevu in Lipičnikovi, tudi za dolgoletno sodelovanje v KS in širše, podelili priznanja ob zaključku zadnjega mandata. Kot je ob slovesnosti še povedala predsednica KS Topolšica je bilo sodelovanje in sožitje Občine Šoštanj s krajem zelo primerno in prijazno. To se je nanašalo tudi na njen dvojni, 8-letni mandat »male županje« Topolšice. Za zadnji dogodek so bili poleg številnih sokrajanov ob trasi posodobljene ceste zaslužni že omenjeni ter še posebej Miha Britovšek, Dejan Hajdukovič in Marjan Karlovčec.

Jože Miklavc