Župan bo sprejel velenjskega diamantnega maturanta in zlate maturante

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol bo diamantnega maturanta in pet zlatih maturantov sprejel v četrtek, 28. septembra 2023, ob 17. uri v Vili Bianci. Ob tej priložnosti jim bo čestital za odličen uspeh in jim podaril spominsko darilo.

Na letošnji maturi je Andraž Osetič, dijak Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje, osvojil vse možne točke in naziv diamantni maturant. Še pet dijakov Šolskega centra Velenje je maturo odlično opravilo in osvojilo naziv zlati maturant, in sicer Staša Rep, dijakinja Šole za storitvene dejavnosti, ter gimnazijci Lenart Frankovič, Jakob Cesar, Anastazija Gračner in Hana Marovt.

Mestna občina Velenje je za letošnje študijsko leto v proračunu zagotovila 5.400 evrov za štipendije za aktivne študente. Štipendije v višini 90 evrov na mesec bodo dodeljene študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kakovost življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev. Razpis, ki je objavljen na spletni strani www.velenje.si, bo odprt do 12. oktobra 2023.

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije, niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani, hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.