ZŠAM Velenje skrbi za varnost šolarjev

Zagotovo je cilj vseh občank in občanov mirno sobivanje v prometu. Da bo cilj dosežen, mora vsak od udeležencev v prometu prispevati svoj košček v mozaik varnosti. Kot že vrsto let, so tudi letos prizadevni člani Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Velenje ob sodelovanju policistov in redarske službe ter prvi šolski dan tudi dveh maskot AMZS prve šolske dneve spremljali šolarje, starše in stare starše na šolskih poteh in ob vračanju iz šole. Spremljali so tudi njihovo upoštevanje cestno-prometnih predpisov.

Otroke so podučili, kako varno prečkati cesto. Kako? Ustavimo se na pločniku pred prehodom za pešce, pogledamo levo in desno in ko se prepričamo, da vozil ni oziroma so na obeh straneh ustavila, prečkamo.

V akcijah je sodelovalo izmenoma v treh dneh 25 članov ZŠAM. Poleg teh dejavnosti so ob pričetku šolskega leta pri društvu organizirali izlet v Prekmurje. Sodelovali so v evropskem tednu mobilnosti in v Velenju ob zaprtju Rudarske ceste 19. septembra. S tem pa akcij še ni konec, saj bodo sodelovali še pri urejanju prometa ob pokopališčih ob dnevu spomina na mrtve 1. novembra in v akciji Bodi viden-bodi previden. Za vse aktiviste bodo jeseni organizirali Kostanjev piknik.