Znani letošnji nagrajenci Mestne občine Velenje

Ob letošnjem občinskem prazniku bodo grb Mestne občine Velenje prejeli Marjan Klepec, Franc Vedenik in Mira Zakošek, plaketo Mestne občine Velenje pa bodo prejeli Ana Lamot, Društvo za podvodne dejavnosti Jezero in Blaž Dukarič. Letos bomo prvič imenovali tudi ambasadorja Mestne občine Velenje. Priznanje bo prejel Peter Poles, uspešen Velenjčan, prepoznaven televizijski voditelj. Nagrajenci bodo priznanja prejeli na slovesnosti ob občinskem prazniku, ki jo bomo letos pripravili prav na dan občinskega praznika, 20. septembra.

V Mestni občini Velenje vsako leto septembra ob občinskem prazniku razglasijo prejemnike najvišjih občinskih priznanj, in sicer prejemnike županovega priznanja, prejemnike grba Mestne občine Velenje in prejemnike plakete Mestne občine Velenje, vsake štiri leta tudi prejemnika naziva častni občan Mestne občine Velenje.

Na podlagi novega odloka o priznanjih je Komisija za priznanja marca objavila javno obvestilo o zbiranju pobud za grb, plaketo in ambasadorja Mestne občine Velenje. Na podlagi prejetih pobud je komisija pripravila predlog za podelitev priznanj in ga posredovala Svetu Mestne občine Velenje v obravnavo in odločanje. Svet je predlog soglasno sprejel.