Živeti s kamnolomom nekaj metrov od hiše

Na javni obravnavi v zvezji z območjem širitve kamnoloma Paka pri Velenju so predstavili na zahtevo podjetja RGP spremenjen OPPN. Gre za zapiranje dela obstoječega kamnoloma, kjer po novem ne bodo začenjali proizvodnje kamenih agregatov, in odpiranje novega dela, kjer so kamnine za pridobivanje primernejše.

Poudarili so, da je bila v procesu priprave OPPN-a izvedena presoja vplivov na okolje in izdano pozitivno mnenje. Mejno območje kamnoloma ima tudi od 10 do 30 metrov širok varovalni pas, ki naj bi prav tako zmanjšal vplive na okolje.

S tem pa se niso strinjali nekateri udeleženci predstavitve, krajani, ki živijo v vplivnem območju kamnoloma, z novim območjem kamnoloma pa se bo ta nekaterim hišam približal na le nekaj deset metrov. Tako je ena od krajank, Tanja Holešek, katere družina ima hišo na tem območju že pol stoletja in se ji kamnolom vedno bolj bliža, zdaj so oddaljeni 70 metrov, ugotovila, »da bo s spremembo območja naša nepremičnina oddaljena od kamnoloma 24 metrov«. Dodala je, da bodo tudi ob upoštevanju varovalnega pasu vsi vplivi proizvodnje v kamnolomu – prah, hrup, tresenje – preblizu in neznosni. »Če bi v prihodnje želeli nepremičnino prodati, je njena tržna vrednost nič.«

Po slišanem v razpravi sožitje med kamnolomom in krajani ni tako idealno. Dodajmo še, da je javna razgrnitev odloka v avli MO Velenje in na spletni strani občine še do 27. februarja, ko imajo vsi zainteresirani možnost podati predloge, pripombe in pobude.

Več v Našem času, št. 8, ki je izšel 23. februarja 2023.