Živ žav se vrača v šole in vrtce

Foto: Pixabay

Ministrstvo za izobraževanje je vrtcem in šolam poslalo težko pričakovana navodila za postopno odpiranje vrtcev in šol. Za zdaj velja, da naj bi vrtce odprli prihodnji ponedeljek, 18. maja, isti dan pa naj bi v osnovnih šolah stekel tudi pouk za učence prvega triletja ter dijake zaključnih letnikov srednjih šol. 25. maja naj bi v šole odšli še učenci devetih razredov osnovne šole.

Svoja vrata naj bi 18. maja odprli tudi dijaški domovi in organizacije za izobraževanje odraslih, enako velja tudi za šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V razredu od 10 do 15 učencev

Dijaki srednjih šol bodo morali v šolo prinesti podpisano izjavo, da v zadnjih 14 dneh niso imeli znakov covida-19 in prav tako niso bili v stiku z osebo, ki je imela potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Za učence osnovnih šol in otroke v vrtcih bodo morali tako izjavo podpisati starši.

Omejitev do deset otrok v skupini bo veljala za prvo triletje osnovnih šol, omejitev do 15 otrok pa za učence devetih razredov osnovne šole in zaključnih letnikov srednjih šol.

Za učence od 4. do 8. razreda bo izobraževanje še naprej potekalo na daljavo. Tiste med njimi, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oz. imajo težave z izobraževanjem na daljavo, bo lahko šola od 25. maja povabila v šolo in z njimi izvajala dopolnilni pouk.

Simbolična fotografija (Foto: Pixabay)

Možna dodatna pomoč

Med tem, ko bodo dijaki zaključnih letnikov srednjih šol v šoli od 18. maja dalje, pa bodo dijaki ostalih letnikov nadaljevali z izobraževanjem na daljavo. Srednje šole lahko zanje organizirajo dodatno učno pomoč, če so neocenjeni ali negativno ocenjeni.

Srednje poklicne in srednje strokovne šole medtem lahko za svoje dijake ob ustreznih zaščitnih ukrepih organizirajo praktično izobraževanje v šoli, pri delodajalcu ali v Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Individualne oblike pouka instrumentov in petja v glasbenih šolah bodo od 18. maja izvajali v prostorih šole. Pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko, pa bo še naprej potekal na daljavo.

Zaposleni in devetošolci naj bi v osnovni šoli nosili maske. Devetošolci le zunaj matične učilnice, zaposleni pa ves čas. V srednjih šolah naj bi zaposleni maske nosili ves čas, dijaki pa jih bodo lahko pri pouku in maturi odložili. Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne bodo smeli zapuščati učilnic, prav tako ne učenci v osnovni šoli.

Igrače naj ostanejo doma

V vrtcih bo lahko skupina prvega starostnega obdobja (od enega do treh let) štela do osem otrok, v drugem starostnem obdobju (od četrtega do šestega leta) pa bo lahko v oddelku do 10 otrok. Skupine naj se med seboj ne bi srečevale. Za zaposlene je priporočljivo, da uporabljajo masko, zlasti pri srečevanju s sodelavci in starši otrok. Za slednje je priporočilo, naj v vrtec ne vstopajo, če ni nujno, če že vstopajo, pa naj si nadenejo masko. Otroci naj si ne bi delili igrač, teh naj tudi ne bi prinašali od doma.

Navodila je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ves teden usklajevalo z vsemi deležniki.

Dokončen sklep o tem mora sicer sprejeti še vlada, ki naj bi o tem odločala v sredo ali četrtek. Njena odločitev bo odvisna od razvoja epidemije koronavirusa.